Slitiny hliníku a mědi

Firma Focam je schopna reagovat i na požadavek výroby odlitků z neželezných kovů (slitin Al a Cu).  Umíme nabídnout technologická řešení odlitků do písků i kovových forem (kokil). Odlévání zajistíme kooperativně ve firmě Armatmetal. 

Firma Armatmetal se kromě výroby vysokotlakých odlitků zabývá i výrobou odlitků z neželezných kovů litím gravitačně do pískových forem i do kokil.

BĚŽNĚ ODLÉVANÉ MATERIÁLY

SLITINY HLINÍKU

Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - odlitky - lité do pískových forem
Označení slitiny Stav materiálu Pevnost v tahu Rm [Mpa] Mez kluzu Rp0,2 [Mpa] Tažnost A [%] Tvrdost podle Brinella HBW
Číselným značením Chemickými značkami
EN AC-42000 EN AC-AlSi7Mg T6 (220) (180) (1) (75)
EN AC-42100 EN AC-AlSi7Mg0,3 T6 (230)-320 (190)-260 (2)-8 (75)-100
EN AC-43000 EN AC-AlSi10Mg(a) T6 (220)-300 (180)-240 (2)-6 (75)-90
Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - odlitky - lité do kovových forem kokil
Označení slitiny Stav materiálu Pevnost v tahu Rm [Mpa] Mez kluzu Rp0,2 [Mpa] Tažnost A [%] Tvrdost podle Brinella HBW
Číselným značením Chemickými značkami
EN AC-42000 EN AC-AlSi7Mg T6 (260) (220) (1) (90)
EN AC-42100 EN AC-AlSi7Mg0,3 T6 (290)-340 (210)-280 (4)-9 (90)-125
EN AC-43000 EN AC-AlSi10Mg(a) T6 (260)-320 (220)-310 (1)-4 (90)-110