Tepelné zpracování kovů

Firma FOCAM je vybavena elektrickou vozovou žíhací pecí firmy Realistic, která je schopna dosáhnout teploty do 1100°C. Tato žíhací pec byla speciálně konstruována pro splnění specifických podmínek řízeného ochlazování, které jsou nezbytné pro tepelné zpracování výroby odlitků lisovacího nářadí. 

Zařízení

  • Vozová žíhací pec do 1100°C - elektrická, s možností řízeného ochlazování v pecním prostoru.

Tepelné zpracování - LITINY

  • žíhání na odstranění pnutí

  • feritizační žíhání

  • žíhání na odstranění cementitu

Tepelné zpracování - OCELI

  • žíhání na měkko

  • normalizační žíhání

  • zušlechťování

  • popouštění

Tepelné zpracování - SLITINY Al

  • rozpouštěcí žíhání

  • umělé stárnutí