Rapid prototyping

Využíváme speciální metody pro výrobu odlitků - LOST FOAM, SANDPRINT nebo PATTERN PRINT. Díky znalosti moderních postupů bylo ve firmě FOCAM realizováno metodami Rapid Prototyping již nespočet odlitků.

3D pattern - výroba 3D tištěných modelů

POSTUP VÝROBY TIŠTĚNÝCH MODELŮ:

1. Tvorba/úprava 3D dat výrobku

 

2. Zpracování a příprava 3D dat technologie lití

3. Tisk modelových zařízení

4. Zaformování 3D modelu

 

SandPrint - prototypová výroba 3D forem

Metody tištěných forem a jader jsou využívány ve speciálních případech výroby velmi komplikovaných odlitků. Tato technologie umožňuje vytvořit formu, aniž by bylo potřeba modelového zařízení, což výrazně zkracuje výrobní proces. Formy pro 3D tisk jsou konstruovány tak, aby v případě uvolnění prototypového odlitku do série bylo možné odlitek formovat na klasickém modelovém zařízení - případně na modelovém zařízení v kombinaci s tištěnými jádry.

POSTUP VÝROBY ODLITKŮ LITÝCH DO TIŠTĚNÉ FORMY:

1. Tvorba/Úprava 3D dat výrobku

 

2. Příprava 3D dat formy a technologie odlitku + tisk (externě)

3. Skládání vytištěné formy a lití

Lost Foam - metoda polystyrenových modelů

Metoda spalitelných modelů LOST FOAM je využívána pro kusovou a speciální výrobu. Forma budoucího odlitku je odformována pomocí speciálního polystyrenu, který je poté vytažen z formy anebo je z formy vypařen přímo při lití.

POSTUP VÝROBY ODLITKŮ LITÝCH NA SPALITELNÝ MODEL:

1. Výroba polystyrenového modelu obráběním (externě)

2. Zaformování polystyrenového modelu

3. Lití odlitku na polystyrenový model