Tavení a zpracování kovů

Slitiny železných kovů jsou taveny v elektrických indukčních pecích Inductotherm. Modifikace LKG je ve většině případů prováděna metodu SANDWICH. Firma FOCAM má zkušenosti i s modifikacemi metodami WIRE a IN-MOULD a je schopna tyto metody na zakázku aplikovat.  Pro tavení slitin hliníku a mědi jsou využívány odporové tavicí pece LAC a ELSKLO. 

Tavení a zpracování kovů

Tavení železných slitin je prováděno na středofrekvenčních kelímkových pecích INDUCTOTERM, které umožňují efektivní a dobře kontrolovatelné tavící procesy.

Metody modifikace kovu při výrobě LKG (GGG):

SANDWICH: běžná metoda modifikace kovu - osvědčená metoda, využívána ve většině případů výroby LKG (GGG). 
IN MOLD: uplatňujeme při vývoji technologie na zakázku
WIRE: uplatňujeme při vývoji technologie na zakázku

 

Pro tavení slitin Al a Cu jsou využívány odporové tavicí pece LAC a ELSKLO.