Formování

Odlitky jsou odlévány do samotuhnoucí formovací směsi Alphaset. Směs pro výrobu forem a jader je připravována průběžnými mísiči firmy Omega a vstřelovacím a vytvrzovacím strojem AVS-6/CB(ColdBox). 

Výroba forem

Firma FOCAM využívá chemicky vytvrzované (samotvrdnoucí) směsi na bázi alkalických fenolů pro výrobu forem a jader. Příprava směsi je zajišťována průběžnými mísiči firmy OMEGA s rozdílným nominálním výkonem - k výrobě odlitků od 0,5kg až po 440 kg. 

PRŮBĚŽNÝ MÍSIČ SPARTAN 303P 2010

  • Nominální výkon 3t/hod.

  • Mísič je využíván zejména pro výrobu jader a forem prototypové a malo seriové odlitky o hmotnostech 0,5 kg do 20kg (Formovací rámeček o max. velikosti 450x450 mm).

PRŮBĚŽNÝ MÍSIČ SPARTAN 305P 2021

  • Nominální výkon 5t/hod.

  • Mísič je využíván na hlavní formovací lince, kde jsou vyráběny formy pro odlitky o hmotnostech vyšších než 20kg (formovací rám o maximální velikosti 1600x1600 mm).

Výroba jader

Jádra jsou vyráběna ručně pomocí průběžného mísiče SPARTAN 303P nebo na stroji COLD BOX AMIN AVS-6/CB. Spolupracujeme také s externími specializovanými firmami, které nám dodávají potřebné suroviny nebo pro nás vyrábějí jádra, na která naše zařízení nejsou uspůsobena.

VSTŘELOVACÍ A VYTVRZOVACÍ STROJ - AVS-6/CB

  • Obsah vstřelovacího  válce 6dm3.

  • Zplyňovací zařízení A12-2, pro všechny běžně využívané aminy.

  • Přístroj pro pulzní dávkování CO2.