Tisk modelů

Metodou 3D tisku lze velmi rychle vyrobit model odlitku pro prototypové účely, ale i pro výrobu středně sériových odlitků.

Pro vlastní výrobu modelů je ve firmě FOCAM využívána 3D tisková metoda FDM (Fused deposition modeling). Na základě dodaných výkresů výrobku (2D nebo 3D) je zpracována slévárenská technologie odlitku do formátu vhodného pro 3D tisk. Modelové zařízení  (model, podložka, jaderník, atp.) je poté tištěno na našich tiskárnách nebo externě.

TISKÁRNY