Úprava povrchu odlitků

Broušení a Řezání

Odstranění vtokových soustav, nálitků, stopy po dělící rovině, příprava povrchu pro NDT zkoušení.

Tryskání

Pro dosažení požadované povrchové kvality odlitků. Odlitky jsou tryskány po odlití, po odřezání vtokových soustav a obroušení odlitků a po tepelném zpracování.

Základování

Na vyžádání jsou aplikovány speciální základové nátěry, které chrání povrch před korozí a povětrnostními vlivy.