Oceli

Vzhledem k technologickým možnostem slévárny je firma FOCAM schopna reagovat na téměř jakékoliv požadavky výroby litin a ocelí, popřípadě neželezných kovů. Typické materiály vyráběné ve firmě FOCAM jsou uvedeny v přehledu materiálů včetně materiálových listů.

 

Žárupevné oceli

Uhlíkové oceli

DLE ČSN DLE DIN Rm[Mpa] Rp0,2[MPa] Tažnost A5[%] 
422712 GS20Mn5 500-650(+QT)/480-620(+N) 300 22 (+QT)/10 (+N)
422709 GS24Mn6 600-800(+QT) 400-550 12-18
422630 GS-38 459 854 25
422643 GS-45 450-560 230 22
422650 GS-52 520-650 260 18
422660 GS-60 600-730 300 15

Nástrojové oceli

DLE ČSN DLE Wr.nr.  Tepelné zpracování Tvrdost[HB/HRC]
- 1.7140 +QT/povrchové kalení 240-270/58
- 1.2067 žíháno na měkko 235 HB
- 1.2769S žíháno na měkko 235 HB
ČSN 41 9572 1.2602 +QT/povrchové kalení 250/62
ČSN 41 9571 1.2370 +QT/povrchové kalení 190 - 230/68
ČSN 41 9573 1.2382 žíhání na měkko  230-260
- 1.2320 +QT/povrchové kalení 200HB/62HRC
- 1.2333 +QT/povrchové kalení 200/62HRC

Nerezové oceli