Otěruvzdorné litiny

  • materiály typické vysokou odolností proti otěru
  • jsou to karbidické litiny, kde uhlík je vázaný výhradně ve formě karbidů

Vlastnosti

Tvrdost 550-700 HB
Pevnost v ohybu 620-750 MPa
Lom bílý
Obrobitelnost velmi špatná

  • vyrábíme několik druhů těchto litin pro různé aplikace podle požadavků zákazníka
  • příklady vyráběných materiálů: DIN 1695, G-X 260 NiCr 42, G-X 330 NiCr 42, G-X 300 CrNiSi 952 atp.
  • podle PN - SEDUR 16B, SEDUR 24, VHCR 27, Ni-Hard atp.